Namninsamling: Inrätta författningsdomstol i Sverige

Underskrift 1 till 4.000

Tidigare underskrifter finns arkiverade hos Medborgarrättsrörelsen.,

Medborgarrättsrörelsen
Initiativtagare till namninsamlingen är
Medborgarrättsrörelsen, MRR

.