Namninsamling: Inrätta författningsdomstol i Sverige
Medborgarrättsrörelsen
Initiativtagare till namninsamlingen är
Medborgarrättsrörelsen, MRR

.